MČR Rogaining 2013

Mistrovství České republiky v rogainingu, 29. – 30.6.2013, Broumy

Rozpis - MČR Rogaining 2013

Mistrovství České republiky v rogainingu, 29. – 30.6.2013, Broumy

Pořádající subjekt:
TJ Lokomotiva Beroun, o.s. - oddíl orientačního běhu
Organizační zajištění:
LBE Orienteering, o.s.
Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání:
29. – 30.6.2013
Centrum závodu:
Broumy, fotbalové hřiště (49°57'14.393"N, 13°51'13.352"E)
Druh závodu:
Soutěžní:
 • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00 hodin)
 • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 18:00 až neděle 06:00)
 • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 14:00 až sobota 20:00 hodin)
Nesoutěžní (pro PŘÍCHOZÍ):
 • rogaining na 6 hodin pro partnery závodu a ostatní příchozí (sobota 12:00 až sobota 18:00 hodin)
Prostor závodu:
Křivoklátsko – prostor závodu je vymezen na východě obcemi Beroun, Chyňava, Poteplí; na severu: Bratronice, Běleč, Městečko, Lašovice, Žďáry; na západě: Příčina, Zhoř, Chlum, Hlohovičky; na jihu: Chotětín, Zbiroh, Žebrák, Zdice, Králův Dvůr (pouze na sever od dálnice – prostor na jih od dálnice nebude závodním prostorem)
Terén:
 Křivoklátská vrchovina (západní, jižní a centrální část), Lánská pahorkatina (na severu) a Karlovická pahorkatina (na severozápadě); nejvyšší nadmořská výška 617 m.n.m., nejnižší 220 m.n.m; střední hustota komunikací, hustota osídlení větší při jižní hranici a na severu, zalesnění prostoru – přes 70%
Mapa:
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 50 000, e = 10 m, stav 05/2013, vodovzdorně upravená (Tyvek)
Systém ražení:
elektronický (SPORTident)
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
Pro závod na 24 hodin je nutno použít pouze čipy řady 6.
Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 50 Kč za čip.
Kategorie:
Soutěžní:
 • 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MJ, WJ, XJ)
 • 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • 6 hodin (MO6, WO6, XO6, OPEN)
Nesoutěžní:
 • 6 hodin (PŘÍCHOZÍ)
 • M (tým tvoří výhradně muži)
 • W (tým tvoří výhradně ženy)
 • X (v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena)
 • V (veteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 40 let a starší - tj. narození 28.6.1973 a dříve)
 • SV (superveteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 55 let a starší - tj. narozeni 28.6.1958 a dříve)
 • J (juniorská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 20 let nebo mladší - tj. narozeni 1.7.1992 a později)
 • PŘÍCHOZÍ – libovolné složení týmu. Určeno především pro nové zájemce o rogaining, kteří se v minulosti pravidelně neúčastnili MČR v rogainingu

Tým tvoří 2 – 5 závodníků.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrování musí být všichni členové týmu.
Do ČAR je možno se zaregistrovat bezplatně při prezentaci.

Startovné:

pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin

 • při platbě do 17.5. 24.5500 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14.6.600 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 700 Kč/za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné, sociální zařízení a občerstvení v centru během závodu (hash house).

pro účastníky závodu na 6 hodin (mimo nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ)

 • při platbě do 17.5. 24.5300 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14.6.400 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 500 Kčza jednoho člena týmu

pro účastníky nesoutěžního závodu v kategorii PŘÍCHOZÍ

 • při platbě do 17.5. 24.5300 Kč/za celý tým
 • při platbě do 14.6.400 Kč/za celý tým
 • při pozdější platbě – 500 Kč/za celý tým

Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení a občerstvení po závodě.

Přihlášky:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu: http://www.rogaining2013.cz/
Nouzově emailem – prihlasky@rogaining2013.cz.

Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.

Způsob platby:

Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 2800355570/2010 vedený u Fio banky, a.s..
Při platbě je rozhodující datum uskutečněné transakce (připsání na účet organizátorů). U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se Vám zobrazí po úspěšné registraci.

U přihlášek zaslaných emailem (prihlasky@rogaining2013.cz) uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu.
Ostatní platby (půjčovné za čipy, stanování, apod.) se hradí na místě v hotovosti.

Ubytování:
Pro závodníky na 24 a 12 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Zájemci o nocování z ostatních kategorií ve vlastních stanech zaplatí při prezentaci poplatek 50 Kč za jednu noc ve stanu.
Závodníci na 6hodin mohou využít ubytování v okolí – Křivoklát, Beroun, Hořovice.
Program:

pátek 28.6.2013

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ

sobota 29.6.2013

 • 8:00 - 9:00 – prezentace účastníků závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ (účastníci závodu na 6 hodin se mohou prezentovat až do 10:00, závodníci na 12 hodin až do 15:30 hodin)
 • 9:00 - 9:30 – plombování čipů závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – 10:30 - plombování čipů pro závodníky na 6 hodin
 • 12:00start závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 12:00 – výdej map pro závod na 6 hodin
 • 14:00 - start závodu na 6 hodin
 • 15.00 - 15:30 plombování čipů pro závodníky na 12 hodin
 • 16:00 - výdej map pro závod na 12 hodin
 • 17:00 – otevření Hash house
 • 18:00start závodu na 12 hodin a konec závodu nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 20:00konec závodu na 6 hodin
 • 21:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin

neděle 30.6.2013

 • 6:00konec závodu na 12 hodin
 • 12:00konec závodu na 24 hodin
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • 14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 12 a 24 hodin
Výdej map:
 • sobota, 29.6. v 10:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 12:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 29.6. v 16:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Hromadný start:
 • sobota, 29.6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 14:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 29.6. v 18:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Ukončení závodu:
 • sobota, 29.6. v 18:00 hodin – pro nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 29.6. v 20:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • neděle, 30.6. v 06:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • neděle, 30.6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
Způsob hodnocení:

Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 20 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30x30 cm, SI jednotkou a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy. V nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ nebude vyhlášení vítězů prováděno – týmy v kategorii PŘÍCHOZÍ obdrží účastnický list.

Doprava:
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou – bude upřesněno v pokynech, pořadatel dopravu nezajišťuje.
Parkování:
Ve vymezeném prostoru v obci – bude upřesněno v pokynech, podle pokynů pořadatelů.
Občerstvení:
Během závodu v centru (hash house pro kategorie 24 a 12 hodin).
Dále bude po celou dobu otevřen pořadatelský bufet. V prostoru centra bude otevřena místní restaurace Na hřišti. V obci je otevřena restaurace v kulturním domě s nabídkou teplých jídel. Bude upřesněno v pokynech.
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu : Ladislav Lejbl
 • stavba kontrol: Vladimír Mezník
 • hlavní rozhodčí: Václav Šimon
 • povolení závodu: Jan Marek
Informace:
Na webu závodu - http://www.rogaining2013.cz/
Upozornění:
Závodí se podle platných pravidel IRF a ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Závodníci jsou povinni při prezentaci podepsat prohlášení ve smyslu předchozí věty. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka:
Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v lednu 2013.